Kościoły


Największe doświadczenie zdobywaliśmy przy najtrudniejszych realizacjach – kościołach. Remonty dachów tych obiektów przeprowadzamy w bardzo trudnych warunkach, niejednokrotnie na dużych wysokościach pod nadzorem konserwatorów zabytków. Przez ostatnie lata przeprowadziliśmy blisko 80 remontów kościołów w całej Polsce. Jesteśmy w tym najlepsi, zobaczcie nasze realizacje i przekonajcie się sami.